Skip links

ТАНАЙ БАЙГУУЛЛАГАД
ЗОРИУЛСАН ХООЛОЙ

Та дараах автомат хариулагчийн хоолойнуудаас сонголтоо хийгээд танай байгууллагыг хариуцсан борлуулалтын менежертэй холбогдоно уу.

Мөн бэлэн аютомат хариулагчийн хоолойг өгч байршуулах боломжтой.

4 ХООЛОЙ

Сайн байна уу. Та дараах автомат хариулагчийн хоолойнуудаас сонголтоо хийгээд, танай байгууллагыг хариуцсан борлуулалтын менежертэйгээ холбогдоно уу.Мөн бэлэн автомат хариулагчийн хоолойг өгч байршуулах боломжтой.