ОНЛАЙН ДЭЛГҮҮР: ДУУДЛАГА БҮР ОРЛОГО УУ?

ОНЛАЙН ХУДАЛДААНЫ БИЗНЕСТ ДУУДЛАГЫН ТӨВИЙН СИСТЕМТЭЙ БОЛСНООР ДАРААХ 4 ТӨРЛИЙН ДАВУУ ТАЛУУД БИЙ БОЛДОГ: Та худалдан авалт хийж кассанд дугаарлаж зогсохдоо хэр удаан хүлээдэг вэ? 10 минут уу? 5 минут уу? Эсвэл 1 минут уу? E-commerce буюу онлайн худалдаа эрчимтэй … Read More