Skip links

БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ

Боловсролын байгууллагуудад тохирсон шийдлийг КоллПро танд санал болгож байна. Салбарын онцлог, зах  зээлд зориулан үйлчилгээгээ сонгох боломжтой.

ХАРИЛЦАГЧИД

САЛБАРЫН ОНЦЛОГ

Суралцагчдын сэтгэл ханамжид нөлөөлөх олон хүчин зүйлстэй учир сэтгэл ханамжийн судалгааг тогтмол авах болон санал хүсэлтийг хүлээн авах шаардлагатай.

Сургалтын алба, сургуулийн удирдлагын зүгээс суралцагчдад болон асран хамгаалагчид зарлал мэдээллүүдийг хүргэх хэрэгцээ тогтмол гардаг.

Сургалтын хугацаа, төлбөр гэх мэт асуултууд дуудлагын ихэнх хувийг эзэлдэг.

Суралцагчдын мэдээллийг бүртгэж, дараагийн түвшний сургалт, хамрагдах боломжтой шинэ сургалтуудын талаар мэдээллүүдийг байнга өгвөл үр дүнтэй.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ПРОЦЕСС

ТӨГСӨГЧИДТЭЙ ХОЛБООТОЙ БАЙХ

Суралцагчдын мэдээллийг бүргэн авснаар шаардлагатай хүмүүст шаардлагатай мэдээллүүдийг нь ангилах хүргэх боломж бүрдэнэ.

ШИНЭ СУРГАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Автомат хариулагч болон хүлээлгийн ая дээр шаардлагатай мэдээллүүдийг тогтмол хүргэж байх.

САНАЛ ХҮСЭЛТ

Сургуулийн утсандаа холбогдоод л санал хүсэлтээ дуут шуудангаар үлдээх боломжтой.

СУРГАЛТЫН АЛБАТАЙ ХАРИЛЦАХ

Ангийн хүүхдүүдийн утсыг анги удирдсан багш эсвэл сургалтын менежер лүү шууд холбогдохоор хуваарилалт хийх;
Удирдлагын зүгээс масс дуудлага ашиглан мэдээллүүдээ хүргэх боломжтой.

ҮНДСЭН МОДУЛИУД

Дурын төхөөрөмжид дуудлага шилжүүлэх

Суурин утасны дуудлага байршил харгалзахгүйгээр компьютер, гар утас, утасны аппарат зэрэг дурын төхөөрөмжид шилжүүлэх.

Дуудлага хуваарилах

Байгууллага бүр өөрсдийн онцлогтоо тохируулж хэрэглэгчийн дуудлагад шуурхай хариулах, гомдол саналыг түргэн шийдвэрлэх боломжууд.

Дуут шуудан

Аудио санал хүсэлтийг дуут шууданд хүлээн авах, хадгалах, имэйлээр илгээх.

Дуудлагын түүхэд анализ хийх

Маркетингийн идэвхжүүлэлтийн нөлөөлөл тооцох, оргил ачааллын цаг тодорхойлох стратеги боловсруулах, судалгааны зардлыг хэмнэх.

Байгууллагын дотуур холбоо

Байгууллагын харилцаа холбооны бүтээмжийг сайжруулах.

Төлбөрийн хяналт

Ажилтнуудын харилцаа холбооны зардлын төвлөрлийг арилгах, шинжилгээ хийх, дуудлагын ачааллыг оновчтой хуваарилах.

ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛИЙН ШИНЭ ХАНДЛАГУУД

Шинэ үеийн худалдан авагчид борлуулалтын уламжлалт арга барилаас илүүтэй зан төлөвийг нь илүү мэддэг байгууллагуудыг сонгох хандлагатай болсон.

Хэрэглэгчийн удирдлагын систем (CRM) болон бүртгэлийн систем уялдан ажиллаж, мэдээлэл авсан элсэхийг хүсэгчид, эцэг эхчүүдтэй харилцсан түүх бүрийг бүртгэж, шаардлагатай мэдээллүүдийг бүртгэн авснаар чанартай дата бүрдэх болно.
Тус дата руугаа Телемаркетинг буюу масс дуудлага илгээн эргэх холбоо үүсгэх боломжтой.
Мөн Boostly үйлчилгээг ашиглан сошиал сувгуудаар танайх руу залгаж мэдээлэл авч байсан хүмүүсийг зөвхөн сонгож сурталчилгаагаа харуулах боломжтой.