Skip links

ЭРҮҮЛ МЭНД

Эрүүл мэндийн салбарт тохирсон шийдлийг КоллПро танд санал болгож байна. Салбарын онцлог, зах  зээлд зориулан үйлчилгээгээ сонгох боломжтой.

ХАРИЛЦАГЧИД

САЛБАРЫН ОНЦЛОГ

Эмчилгээ үйлчилгээтэй холбоотой шинэ үйлчилгээ нэвтрүүлэх, цаг захиалгын нэгдсэн мэдээлэл болон багцын үйлчилгээ бий болгосон ч цаг тухай бүрд нь үйлчлүүлэгчдэд мэдээлж чаддаггүй.

Үйлчлүүлэгчид танай байгууллагын үйлчилгээний чанар, туршлага шуурхай байдал болоод мэргэжлийн байдлыг хамгийн их чухалчилдаг.

Үйлчлүүлэгчдийн дуудлагыг аль болох цаг алдалгүй авч байнгын харилцаатай байх, үзлэг оношилгооны цаг олгох явцыг илүү болгох.

Эмчилгээ үйлчилгээтэй холбоотой санал гомдол болон бусад иргэдээс ирж буй асуудлуудыг бүртгэх түүгээрэй дамжуулан эмнэлгийн үйл ажиллагааг бодитоор сайжруулах нэн шаардлагатай байдаг.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ПРОЦЕСС

24 ЦАГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Нэгэн зэрэг олон дуудлага хүлээн авах, 24 цагийн турш хэрэглэгчийн дуудлагыг алдалгүй хүлээн авч, мэдээллээ хүргэнэ.

УХААЛАГ ХУВААРИЛАЛТ

Борлуулалтын зөвлөхүүд өөрсдийн өмнө нь холбоо барьсан хэрэглэгчидтэйгээ шууд холбогдон гаднаас хандах хандалтаа ухаалгаар хуваарилан авна.

ТАЙЛАН СТАТИСТИК

Нийт дуудлагуудын дэлгэрэнгүй тоон статистик болон нийт ярианы хугацаа зэргийг харах боломжтойгоос гадна ярианы бичлэгийг нь хүссэн үедээ сонсож чадна.

ХАРИЛЦАГЧ УДИРДАХ

Танайхыг сонирхсон харилцагчдын бүлгийг сонгон шинэ мэдээлэл хямдрал, урамшууллын мэдээлэл тогтмол хүргэнэ.

ҮНДСЭН МОДУЛИУД

Дурын төхөөрөмжид дуудлага шилжүүлэх

Суурин утасны дуудлага байршил харгалзахгүйгээр компьютер, гар утас, утасны аппарат зэрэг дурын төхөөрөмжид шилжүүлэх.

Дуудлага хуваарилах

Байгууллага бүр өөрсдийн онцлогтоо тохируулж хэрэглэгчийн дуудлагад шуурхай хариулах, гомдол саналыг түргэн шийдвэрлэх боломжууд.

Салбаруудыг нэгтгэх

Тухайн Эмнэлгийн салбарууд тус бүрд ижил систем болон төхөөрөмж ашигладаг бол хоорондоо нэмэлт төлбөргүйгээр холбогдох.

Масс дуудлага

Хөнгөлөлт болон урамшууллыг шинэ болон байнгын үйлчлүүлэгч нарт цаг алдалгүй масс дуудлагын тусламжтайгаар хүргэх боломжтой.

Операторын бүтээмж хянах

Үйлчилгээний стандартыг мөрдүүлэх, ажилтнуудын бүтээмжийг хянах, идэвхжүүлэлтийн нөлөөллийг магадлах, худалдааны албаны менежментийг тестлэх.

Автомат хариулагч

Үйлчлүүлэгч хэдийд ч залгасан автомат хариулагчаас өөрт шаардлагатай мэдээллээ 24/7 цагийн турш авах боломжтой.

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДИЙГ БҮРТГЭХ  ШИНЭ ХАНДЛАГУУД

Үйлчлүүлэгчдийнхээ сэтгэл ханамжийг өндөр байлгахын тулд санал гомдлыг бүртгэж, эргэн хариу өгөх зайлшгүй шаардлагатай. Энэхүү үйл явц нь үйлчилгээний чанартаа дүгнэлт хийж, цаашид тогтмол сайжруулахад тустай билээ.

Дуудлагын систем нь байгууллагын санал, гомдол бүртгэлийн системтэй уялдан ажилласнаар (интеграци) хялбараар санал, гомдол бүрийг бүртгэж, шаардлагатай алба нэгжүүд рүү шилжүүлж, журмаар заасан хугацаанд тухайн гомдлыг барагдуулж, тайланг хүссэнээрээ боломжтой.