Skip links

БАРИЛГЫН БОРЛУУЛАЛТЫН САЛБАРТ

Барилгын салбарт тохирсон шийдлийг КоллПро танд санал болгож байна. Салбарын онцлог, зах  зээлд зориулан үйлчилгээгээ сонгох боломжтой.

ХАРИЛЦАГЧИД

САЛБАРЫН ОНЦЛОГ

Агентууд өөр өөрийн хуваарилагдсан харилцагчидтай байх бөгөөд нийт харилцагчийн дата нь байгууллагын дата санд хадгалагдсан байх хэрэгцээтэй.

Маркетингийн идэвхжүүлэлт тогтмол хийдэг тул утсан болон сошиал медиа хандалт ихтэй. Орон сууц, оффис, түрээсийн зэрэг өөр өөр сегментүүд рүү  идэвхжүүлэлт явуулдаг.

Мкв-ын үнэ, байршил, баталгаа, төлбөрийн нөхцөл зэрэг нарийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг амьд харилцаагаар өгөх шаардлагатай.

Гадаадад амьдардаг харилцагчдад зориулж утсаар, сошиал медиагаар холбогдоход хялбар live хийх, 360, VR-аар харуулах зэрэг сүүлийн үеийн технологи ашигладаг.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ПРОЦЕСС

24 ЦАГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Нэгэн зэрэг олон дуудлага хүлээн авах, 24 цагийн турш хэрэглэгчийн дуудлагыг алдалгүй хүлээн авч, мэдээллээ хүргэнэ.

УХААЛАГ ХУВААРИЛАЛТ

Борлуулалтын зөвлөхүүд өөрсдийн өмнө нь холбоо барьсан хэрэглэгчидтэйгээ шууд холбогдон гаднаас хандах хандалтаа ухаалгаар хуваарилан авна.

ТАЙЛАН СТАТИСТИК

Нийт дуудлагуудын дэлгэрэнгүй тоон статистик болон нийт ярианы хугацаа зэргийг харах боломжтойгоос гадна ярианы бичлэгийг нь хүссэн үедээ сонсож чадна.

ТЕЛЕМАРКЕТИНГ

Танайхыг сонирхсон харилцагчдын бүлгийг сонгон шинэ мэдээлэл хямдрал, урамшууллын мэдээлэл тогтмол хүргэнэ.

ҮНДСЭН МОДУЛИУД

Дурын төхөөрөмжид дуудлага авах

Суурин утасны дуудлагаа байршил харгалзахгүйгээр компьютер, гар утас, утасны аппарат зэрэг дурын төхөөрөмжид шилжүүлэх.

Дуудлагын смарт хүлээлгийн ая

Борлуулалтын ажилтан өмнөх хэрэглэгчтэй холбогдож байх хооронд төслүүдийн шинэ мэдээллүүдээ автоматаар өдөр болгоноор өөрчлөх.

Байгууллагын дотоод системтэй холбох

Байгууллагын дотоод программ хангамжтай холбогдож мэдээллийг дуут форматад хувирган автоматаар мэдээлэх, хянах

Дуудлагын түүхэд анализ хийх

Маркетингийн идэвхжүүлэлтийн нөлөөлөл тооцох, оргил ачааллын цаг тодорхойлох стратеги боловсруулах, судалгааны зардлыг хэмнэх.

Алдсан дуудлагын мэдээлэл

Төслүүд тус бүрээр дуудлага алдсан мэдээлэл тухайн цаг мөчид имэйлээр мэдэгдэл болон ирж бүртгэгдэнэ.

Сүүлд холбогдсон агенттай холбогдох

Харилцагчид дахин холбогдохдоо өмнөх ярьсан зүйлээ эхнээс нь давтан яриулахгүйн тул сүүлд холбогдсон агенттайгаа шууд ярих.

БОРЛУУЛАЛТЫН ШИНЭ ХАНДЛАГА

Шинэ үеийн худалдан авагчид борлуулалтын уламжлалт арга барилаас илүүтэй зан төлөвийг нь илүү мэддэг байгууллагуудыг сонгох хандлагатай болсон. 

Хэрэглэгчийн удирдлагын систем (CRM) болон бүртгэлийн систем уялдан ажиллаж, хэрэглэгчтэй харилцсан түүх бүрийг бүртгэж, хэрэглэгчийн шаардлагатай мэдээллүүдийг бүртгэн авснаар чанартай дата бүрдэх болно.
Тус дата руугаа Телематкетинг буюу масс дуудлага илгээн эргэх холбоо үүсгэх боломжтой. Мөн Boostly үйлчилгээг ашиглан сошиал сувгуудаар танайх руу залгаж мэдээлэл авч байсан хүмүүсийг зөвхөн сонгож сурталчилгаагаа харуулах боломжтой.