Skip links

ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Худалдаа, үйлчилгээний салбарт тохирсон шийдлийг КоллПро танд санал болгож байна. Салбарын онцлог, зах  зээлд зориулан үйлчилгээгээ сонгох боломжтой.

ХАРИЛЦАГЧИД

САЛБАРЫН ОНЦЛОГ

Зах зээлд өрсөлдөгчид олон тул хандалт өгсөн үйлчлүүлэгчийг халамжилж хөнгөлөлт, урамшуулал санал болгож худалдан авалт хийх сэдэл төрүүлэх шаардлагатай.

Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчээс хэрэглэгчийн гарт хүргэх үйлчилгээ үзүүлэхэд бүртгэлжүүлж барааны бүрэн бүтэн байдлыг хангах, захиалгыг баталгаажуулж авах нь чухал. 

Өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүн учир маркетингийн олон суваг ашиглах шаардлагатай. Тэр чинээгээр хэрэглэгчдээс маш их санал хүсэлт ирдэг. 

Хэрэглэгчдийн зүгээс борлуулалтын уламжлалт биш шинэлэг  сувгуудыг илүүд үзэх болсон. 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ПРОЦЕСС

ОЛОН СУВГИЙН МАРКЕТИНГ

Үйлчлүүлэгчдийн дуудлагад завгүй дохио өгөх, хүлээлгэх гэх мэт асуудал үүсгэхгүй, олон зэрэг дуудлагад цагийн хуваарьтай хариулах боломж.

МАСС МЭДЭЭЛЭЛ

Лояалти карт эзэмшигч байнгын хэрэглэгчдэдээ масс дуудлага, мессежээр дамжуулан урамшуулал, идэвхжүүлэлтийн мэдээллээ хүргэх.

ХҮРГЭЛТ

Онлайн захиалгын систем болон төлбөрийн системтэй интеграци хийснээр хэрэглэгчид төлбөр төлөгдсөнийг мэдэгдэх, бүтээгдэхүүн хүргэгдсэнийг дуудлагаар болон мессежээр мэдэгдэнэ.

СЭТГЭЛ ХАНАМЖ БҮРДҮҮЛЭЛТ

Үйлчлүүлэгчдийн санал сэтгэгдлийг хүлээн авч, үйлчилгээ болон бүтээгдэхүүнтэй холбоотой гэж гомдлыг ангилан үйлдвэрлэгчид дамжуулах нь бүтээгдэхүүний чанарыг дээшлүүлж хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг өсгөнө.

ҮНДСЭН МОДУЛИУД

Дурын төхөөрөмжид дуудлага авах

Суурин утасны дуудлагаа байршил харгалзахгүйгээр компьютер, гар утас, утасны аппарат зэрэг дурын төхөөрөмжид шилжүүлэх.

Дуудлага хуваарилах

Байгууллага бүр өөрсдийн онцлогтоо тохируулж хэрэглэгчийн дуудлагад шуурхай хариулах, гомдол саналыг түргэн шийдвэрлэх боломжууд.

Салбаруудаа нэгтгэх

Худалдааны салбар төвүүд тус бүр систем ашигладаг бол хоорондоо нэмэлт төлбөргүйгээр холбогдох.

Дуудлагын түүхэд анализ хийх

Маркетингийн идэвхжүүлэлтийн нөлөөлөл тооцох, оргил ачааллын цаг тодорхойлох стратеги боловсруулах, судалгааны зардлыг хэмнэх.

Интеграци

Дуудлагын систем нь дотоодын системтэй уялдан ажилласнаар хэрэглэгчид хүргэх мэдээллийг автоматжуулах юм.

Төлбөрийн хяналт

Ажилтнуудын харилцаа холбооны зардлын төвлөрлийг арилгах, шинжилгээ хийх, дуудлагын ачааллыг оновчтой хуваарилах.

БОРЛУУЛАЛТЫН ШИНЭ ХАНДЛАГА

Шинэ үеийн худалдан авагчид борлуулалтын уламжлалт арга барилаас илүүтэй зан төлөвийг нь илүү мэддэг байгууллагуудыг сонгох хандлагатай болсон. 

Хэрэглэгчийн удирдлагын систем (CRM) болон бүртгэлийн систем уялдан ажиллаж, хэрэглэгчтэй харилцсан түүх бүрийг бүртгэж, хэрэглэгчийн шаардлагатай мэдээллүүдийг бүртгэн авснаар чанартай дата бүрдэх болно.