Skip links

BOOSTLY

Сошиал сувгаар идэвхжүүлэлт хийхдээ танай байгууллагаруу өмнө холбогдож байсан хэрэглэгчдэд зар сурталчилгаагаа хүргэж, өгөөжийг нэмэгдүүлнэ.

Танилцуулга татах

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БОЛОМЖУУД

Уг үйлчилгээ нь бага зардлаар байгууллагынхаа суурин утсанд цугласан датаг фэйсбүүк сурталчилгаандаа шууд ашиглах боломжийг олгоно

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДАРААЛАЛ

Дугаарын сан үүсгэх

Хэрэглэгчийн дугаарын санг зөвхөн шинэ хэрэглэгчдэд, хуучин болон шинэ хэрэглэгчдэд гэх мэт ялгаж болно. Дата 2 цаг тутамд автоматаар шинэчлэгдэнэ.

Фэйсбүүк аккаунт холбох

Байгууллагын Фэйсбүүк аккаунт дээрээ тохиргоо хийн КоллПро системтэй холбоно.

Сурталчилгаа эхлүүлэх

Фэйсбүүк идэвхжүүлэлт эхлүүлэхдээ нас, хүйс, газарзүйн байршил, сонирхол зэргээр хэрэглэгчдийг онилж болдогтой адил утасны дугаараар онилох тохиргоо үүсгэнэ.

Худалдан авалт

Танай байгууллагын сурталчилгаа зорилтот хэрэглэгчдэдээ хүрснээр зар сурталчилгааны бодит үр дүнг харуулна.