Skip links

MessagePro

CALLPRO & BOOSTLY

Сошиал сувгаар идэвхжүүлэлт хийхдээ танай байгууллагаруу өмнө холбогдож байсан хэрэглэгчдэд зар сурталчилгаагаа хүргэж, өгөөжийг нэмэгдүүлнэ.

Хэрхэн ашиглах вэ?

Та доорх алхмын дагуу үйлчилгээг ашиглана.

1

Дугаарын сан үүсгэх

Хэрэглэгчийн дугаарын санг зөвхөн шинэ хэрэглэгчдэд, хуучин болон шинэ хэрэглэгчдэд гэх мэт ялгаж болно. Дата 2 цаг тутамд автоматаар шинэчлэгдэнэ.

2

Фэйсбүүк аккаунт холбох

Байгууллагын Фэйсбүүк аккаунт дээрээ тохиргоо хийн КоллПро системтэй холбоно.

3

Сурталчилгаа эхлүүлэх

Фэйсбүүк идэвхжүүлэлт эхлүүлэхдээ нас, хүйс, газарзүйн байршил, сонирхол зэргээр хэрэглэгчдийг онилж болдогтой адил утасны дугаараар онилох тохиргоо үүсгэнэ.

4

Худалдан авалт

Танай байгууллагын сурталчилгаа зорилтот хэрэглэгчдэдээ хүрснээр зар сурталчилгааны бодит үр дүнг харуулна.