Skip links

МЕССЕЖ ИЛГЭЭХ, ХҮЛЭЭН АВАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Байгууллага хэрэглэгчдэдээ төрөл бүрийн текстэн мэдээллийг илгээх, хэрэглэгчдээсээ мессеж хүлээн авах боломжтой.

Зөвлөхтэй холбогдох Нэвтрэх

Хэрэглэгчдэд бүх төрлийн масс мессеж илгээх, хүлээн авах мөн байгууллагын дотоод ERP, CRM системүүдтэй интеграци хийх, OTP, NSP мессеж илгээх боломжтой.

ERP

Интеграци

CRM

Интеграци

CallPro Teams

Интеграци

ЯАГААД MESSAGEPRO?

Админ эрх

Тухайн байгууллагын ажилчид өөр хоорондоо ялгаатай эрхээр нэвтэрч, бүрэн удирдлагатай эсвэл зарим үйлдлийг хязгаарлах боломжтой.

Хянах самбар

Сүүлийн 10 хоногийн хураангуй тайлан, нийт захиалгын тоо, илгээсэн болон хүлээн авсан мессежний мэдээлэл, идэвхтэй болон төлөвлөгдсөн захиалгыг хянах боломжтой.

Түргэн мессеж

MessagePro интерфейс, CallPro Teams, Slack, Microsoft Teams, Telegram, Viber зэрэг аппликэйшнуудтай интеграци хийж, шууд мессеж илгээх горимтой.

Захиалга үүсгэх

Бүх үүрэн телефоны хэрэглэгчдэд зар сурталчилгаа, масс мэдээлэл илгээх. Хүлээн авагчдын сан, илгээх мессэжний текст, хүлээн авах огноо, цагийн хуваарийг урьдчилан төлөвлөнө.

API Интеграци

Байгууллагын дотоод системүүдтэй интеграци хийж, мессеж илгээх үйлдлүүдийг автоматжуулснаар ажилтнуудын цаг завыг хэмнэж, хэрэглэгчдэд цаг алдалгүй мэдээлэл өгнө.

Мессеж түүх

Сүүлийн 3 жил хүртэлх хугацааны бүх харилцагчдад илгээсэн болон хүлээн авсан мессеж, агуулга болон огноо бүхий дэлгэрэнгүй архив.

МЕССЕЖ ИЛГЭЭХ ДАРААЛАЛ

Та доорх алхмын дагуу мессеж илгээнэ.

Дугаар оруулах

Мессеж хүлээн авах дугааруудыг оруулна.

Текст оруулах

Хадгалсан загвараас эсвэл шууд текстээ оруулна.

Илгээх

Яг одоо эсвэл төлөвлөсөн хуваарийн дагуу илгээнэ.

Тайлан харах

Ирсэн, явсан мессежний олон төрлийн тайланг харна.

ИЛҮҮ ХЯЛБАР МЕССЕЖ МАРКЕТИНГ

Мессеж илгээх үйлчилгээ хэзээ ч ийм хялбар байсангүй.

ДЭЛГҮҮР
СУРГУУЛЬ
ЭМНЭЛЭГ

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАГЦУУД

СТАРТЕР БАГЦ
 • Админ эрх 1
 • Хянах самбар
 • Түргэн мессеж
 • Захиалга үүсгэх
 • Мессежний түүх
 • Хүлээн авагчдын сан
ПРЕМИУМ БАГЦ
 • Админ эрх 5
 • Хянах самбар
 • Түргэн мессеж
 • Захиалга үүсгэх
 • Мессежний түүх
 • Хүлээн авагчдын сан
 • Хэрэглэгчийн талбар ∞
 • API Интеграци 4
 • Хураангуй тайлан
 • Дугаар хязгаарлах
 • Мессеж загварууд
 • Харилцан яриа
 • Дэлгэрэнгүй тайлан