Банк санхүүгийн салбарт хэрхэн ашиглах вэ?

Бид банк санхүүгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг олон байгууллагууд үйлчилгээгээ илүү хүртээмжтэй, чанартай болгоход байнга тусалдаг.

Худалдаа Хөгжлийн Банк

1800-1977 дугаар нь автомат хариулагчаар 24 цагийн турш банкны бүх төрлийн мэдээллийг хүргэдэг. Хэрэглэгч аль автомат хариулагчийг хамгийн их сонсож байгаа тайланг хянаж, үйлчилгээгээ сайжруулж байна. Мөн хэрэглэгчийн залгаж байгаа цагаас хамааран тухайн цагт ажиллаж байгаа салбар, АТМ-ын байршлыг хэлдэг.

Байгууллагын дотоод системтэй холбосноор зарим үйлчилгээнүүдийг операторын оролцоогүйгээр 24 цагийн турш авч чаддаг болсон.

1900-1977 дугаараар 24 цагийн турш операторууд харилцагчдад мэдээлэл хүргэж байна.

hosted pbx phones

Ямар давуу талууд бий болсон бэ?

Нэг брэнд дугаар

Хэрэглэгчдэд хялбар цээжлэгдэх брэнд дугаарыг ашиглаж банкны бүх төрлийн мэдээллийг хүргэж байна.

Дуудлага хуваарилах үйлчилгээ

Дуудлага бүрийг алдалгүй хүлээн авахын тулд чөлөөтэй операторуудад дуудлагыг оновчтой хуваарилж, тэдгээрийн ачааллыг жигд байлгадаг. Мөн операторуудын ажлын гүйцэтгэлийг хянах боломжтой.

Автомат хариулагч

Үндсэн бүх мэдээллийг 24 цагийн турш автоматаар хүргэж байдаг. Хэрэглэгчийн залгасан цагаас хамаарч автомат хариулагчууд өөр өөрөөр мэдээлэл хүргэдэг.

Тухайн үеийн хяналт

Харилцагчтай ярьж байхад ахлах операторууд ярианд хяналт тавих, операторт заавар өгөх, яг одоогийн дуудлагуудыг дэлгэц дээр хянах зэрэг боломжууд бүрдсэн.

Дотоод ERP системтэй холбох

Байгууллагын дотоод ERP системүүдтэй холбосноор оператор дуудлага хүлээн авахад тухайн хэрэглэгчийн талаар бүх мэдээллийг дэлгэцэнд харуулж, өмнө ямар асуудлаар хэнтэй харилцаж байсныг мэдээлдэг.

Тайлан статистик

Ямар мэдээллийг их сонсож байгаа, өдөрт хэдэн дуудлага орж ирсэн, хэдэд нь амжилттай хариулсан, хэрэглэгчийг хүлээлгэсэн дундаж хугацаа болон бусад олон төрлөөр статистик тайлан гаргаж хяналт тавьдаг.

Танд таалагдаж байна уу?

Та бидэнд мэдээллээ илгээнэ үү, бид танд хамгийн тохиромжтой үйлчилгээг санал болгоё.