Төрийн үйлчилгээнд хэрхэн ашиглах вэ?

Бид төрийн үйлчилгээг илүү нээлттэй, хүртээмжтэй, түргэн шуурхай болгоход байнга тусалдаг.

Дүүргийн татварын хэлтэсүүд

Татварын хэлтсүүд 24 цагийн турш хэрэглэгчдэд автомат хариулагчаар мэдээлэл хүргэж байна. Ажлын цагаар холбогдох ажилтнуудын дотуур дугаарууд руу хэрэглэгчийг холбодог. Ингэснээр мэдээлэл авахыг хүссэн иргэн олон утасны дугаар цээжлэх шаардлагагүй болсон.

Сар бүр татварын тайлангаа ирүүлээгүй байгаа аж ахуйн нэгжийн захирал, нягтлангууд руу телемаркетинг үйлчилгээг ашиглан сануулж байгаа нь татвар төлөлтийн үйл ажиллагааг боловсронгуй, шуурхай болоход дөхөм үзүүлж байна.

Иргэд татвар төлөх дансны дугаар, бүрдүүлэх материал зэрэг мэдээллийг автомат хариулагчаас авдаг болсоноор илүү хялбар, ойлгомжтой болсон.

hosted pbx phones

Ямар давуу талууд бий болсон бэ?

Нэг брэнд дугаар

Өрөө бүрт өөр өөр утасны дугаартай байдаг байсныг өөрчилж нэгдсэн дугаарт оруулсанаар иргэд мэдээ мэдээлэл авахад хялбар болсон.

Телемаркетинг үйлчилгээ

Сар бүр татварын тайлангаа ирүүлээгүй байгаа талаар утсаар сануулж, бүрдүүлэх материал зэргийг мэдээлдэг болсоноор үйлчилгээ шинэ түвшинд гарсан.

Автомат хариулагч

Татварын хэлтэсийн хаяг байршил, ажлын цагийн хуваарь, татвар төлөх дансны дугаар, бүрдүүлэх материал зэргийг 24 цагийн турш автоматаар хүргэж байдаг. Ажлын бус цагаар залгасан ч иргэд өөрт шаардлагатай мэдээллээ авч чаддаг болсон.

Дотуур холбоо

Ажилтнууд хоорондоо дотуур холбоогоор үнэгүй ярих, иргэд тохирох ажилтантай шууд дотуур дугаараар холбогдох зэрэг олон боломжууд нээгдсэн.

Төлбөрийн хяналт

Байгууллагын гадагш ярианы төлбөрт хяналт тавих, ямар ажилтан хаашаа хэдэн төгрөгөөр ярьсан зэрэг мэдээллүүдийг харуулдаг. Мөн зарим ажилтнуудын гадагш ярих эрхийг хаах зэргээр тохируулсан.

Тайлан статистик

Орж ирж байгаа дуудлагын ачаалал, ямар мэдээллийг их авч байгаа, ямар ажилтантай ярьсан болон бусад олон төрлөөр статистик тайлан гаргаж сар бүр үйл ажиллагаагаа сайжруулж байна.

Танд таалагдаж байна уу?

Та бидэнд мэдээллээ илгээнэ үү, бид танд хамгийн тохиромжтой үйлчилгээг санал болгоё.