Үүлэн технологид суурилсан харилцаа холбооны шийдэл нийлүүлэгч

Багт нэгдэх

Бид 2014 оноос хойш харилцаа холбооны салбарт олон төрлийн дэвшилтэт технологи, үйлчилгээг нэвтрүүлэн Монгол, Киргизстан, АНУ-д 3000+ байгууллагад үйлчилгээгээ үзүүлж байна. Өнгөрсөн жилүүдэд CallPro Voice, CallPro Text, CallPro Teams зэрэг үйлчилгээгээ зах зээлд амжилттай нэвтрүүлж, байгууллагуудыг хэрэглэгчидтэйгээ бүх сувгаар холбогдох, тэдгээр сувгуудын датаг нэгтгэх, түүнд суурилсан оновчтой шийдвэр гаргахад тусалж байна.

Багт нэгдэх

Бидний амжилтууд

Life at CallPro

CallPro-чууд бид гэр бүлийнхээ гишүүн нэг бүрийн бие махбод болон оюун санааны эрүүл мэндийг тэтгэх зорилготой арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулдаг бөгөөд дараах 3 клуб идэвхтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Спорт, эрүүл мэндийн клуб
CallPro гэр бүлийн гишүүн нэг бүрийн бие махбод болон сэтгэл санааны эрүүл мэндийг дэмжих зорилгоор долоо хоног
бүрийн давтамжтай эсвэл улирлын чанартай олон үйл ажиллагааг явуулдаг
хамгийн идэвхтэй клубуудын нэг юм.
Танин мэдэхүйн
клуб
Мэддэг зүйлсээ бусадтайгаа хуваалцаж, мэдэхгүй зүйлсээ хамтдаа олж мэдэх зорилгоор 2022 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа “Танин мэдэхүйн клуб” маань ажилтнуудынхаа дотоод уур амьсгалыг эерэгжүүлэх, харилцан суралцах үйл ажиллагааг тогтмол зохион байгуулж байна.
Нийгмийн хариуцлагын клуб
Манай “нийгмийн хариуцлагын клуб” нь 2022 оны 8-р сараас эхлэн нийгэм рүү чиглэсэн төслүүдийг дэмжих зорилгоор үүсгэн байгуулагдсан сайн дурын нэгдэл юм. Бид улирал бүр нэг хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж, нийгэмдээ сайн сайхныг түгээхийг зорьж байна.

Бидний нэг
болмоор байна уу?

Багт нэгдэж бидэнтэй хамт хөл нийлүүлэн алхаарай

Нээлттэй ажлын байр үзэх