Бизнесд зориулсан osTicket үйлчилгээ

Дуудлагыг хүлээн авахаас эхлэн шийдвэрлэх хүртэлх процессийг хянах, зохицуулах боломжтой дуудлага бүртгэлийн систем.

Зөвлөхтэй холбогдох

osTicket гэж юу вэ?

osTicket гэдэг нь дуудлага бүртгэлийн систем бөгөөд дуудлага бүрийг төрлөөр ангилах, хариуцах алба нэгж, мэргэжилтэнд хуваарилах, дуудлагыг шийдвэрлэх процессийг бүртгэх, дуудлага шийдвэрлэлтийн тайланг харах боломжтой үйлчилгээ юм.

Яагаад та osTicket
үйлчилгээг сонгох хэрэгтэй вэ?

Бизнесийн хамгийн том үнэ цэн болох хэрэглэгчдэдээ 

илүү дотно, шуурхай үйлчилгээг хүргэхэд танд туслах болно.

15+

Харилцагч

байгууллага

99.95%

Техникийн
стандарт

24 / 7

Хяналт,
үйлчилгээ

80%

Хэрэглэгчдийн дуудлага шийдвэрлэх

Ticket system
хэрхэн ажилладаг вэ?

Танай байгууллагад өгөх үнэ цэн

Мэдээллийн технологийн дэвшлийг бизнестээ нэвтрүүлснээр өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлж, бодит шийдвэр гаргах боломж бүрдэнэ.

Тогтвортой байдал

Тогтвортой хэрэглэгчийн үйлчилгээг бий болгоно.

Тасралтгүй сайжруулалт

Бодит санал хүсэлтэд тулгуурласан сайжруулалт хийх боломжийг бий болгоно.

Үр дүн

Мэргэжилтний гүйцэтгэлийн үр дүнг хэмжих, нэмэлт урамшуулал тооцох нөхцлийг бий болгоно.

Интеграц хийх

Дотоод системтэй харилцан холболт хийх бүрэн боломж.

Танай хэрэглэгчдэд өгөх үнэ цэн

Бизнесийн хамгийн том үнэ цэн болох хэрэглэгчдэдээ илүү дотно, шуурхай үйлчилгээг хүргэхэд танд туслах болно.

Хэрэглэгчдийн сэтгэл
ханамж сайжирна

Хэрэглэгчийн үйлчилгээ хялбархан болсноор хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж нэмэгдэнэ.

Санал гомдол
хурдтай шийдвэрлэгдэх

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой хэрэглэгчийн гаргасан санал гомдол хурдан шийдвэрлэгдэнэ.

Цаг
алдахгүй

Хэрэглэгчийн санал гомдол шууд хариуцсан мэргэжилтэнд хуваарилагдана.

Давуу талууд

Хэрэглэгчийн мэдээллийн 

дата сан/ бааз үүсгэнэ.

Үүлэн технологи дээр суурилсан систем 
учир нэмэлт сервер шаардахгүй.

Хэрэглэгчдийн мэдээллийн
аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан.

Систем дээр ажиллах зааварчилгаа сургалтын хөтөлбөрүүдтэй.

Бусад програм хангамжтай интеграци хийх бүрэн боломжтой.

Тайлан, статистикийг өөрийн хүссэн форматаар боловсруулах.

Мэргэжилтнээс үнэгүй зөвлөгөө
авмаар байна уу?

Бид зөвхөн танай нөхцөлд тохирсон үйлчилгээ санал болгох болно.