Skip links

БАЙГУУЛЛАГЫН УТАС, МЕССЕЖ, ВИДЕО
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ШИЙДЭЛ

Байгууллагын харилцаа холбооны сувгуудаа илүү ухаалаг, уян хатан болгож
цоо шинэ технологийн боломжуудыг бизнестээ нэвтрүүлээрэй.

Зөвлөхтэй холбогдох

ҮНДСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бид технологийн тусламжтайгаар байгууллага, хэрэглэгч хоёрыг хооронд нь ухаалгаар холбож, уян хатан систем, бүрэн интеграцичлагдах боломжуудаар хангаж ажиллана.

үйлчилгээ

Байгууллагын суурин утасны платформ

үйлчилгээ

Бүх төрлийн мессежийн платформ

үйлчилгээ

Байгууллагын мэргэжилтнүүдийн платформ

НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Viber

Вайбер хэрэглэгчдэд нэгэн зэрэг масс мессеж илгээх

Click

Вэбээр хандсан хэрэглэгчдээ дуудлагын төвтэйгээ холбох

CallPro SDK

Төрөл бүрийн системээс яриа, мессеж, видео дамжуулах

Telemarketing

Хэрэглэгчдэд масс дуудлагаар нэгэн зэрэг мэдээлэл хүргэх

САЛБАРЫН ШИЙДЛҮҮД

Бид 9 жилийн харилцаа холбооны салбарт ажилласан туршлага дээрээ үндэслэж, салбар бүрт тохирсон шийдлийг хүргэсээр байна.

Төрийн байгууллага

Боловсрол

Худалдаа үйлчилгээ

Эрүүл мэнд

Барилга, үл хөдлөх

Стартап

Банк, санхүү

Хүргэлт, ложистик

ЗӨВЛӨГӨӨ & МЭДЭЭЛЭЛ