Төлбөртэй сургалтууд

Танай байгууллагад мэргэжилтнүүдийнхээ ур чадварыг нэмэгдүүлэх хэрэгцээ байгаа бол бидэнд хандаж, өөрсдийн хэрэгцээнд тохирсон сургалтуудаас сонгон суралцаарай.

call center
Сургалтууд
Сургалтын агуулга
Дуудлагын төвийн ажилтан гэж хэн бэ?
Дуудлагын төвөөс хэрэглэгч юу хүсдэг вэ?
Хэрэглэгчтэй ярих үеийн зөвлөмж
Дуудлагын төвтэй холбоотой олон улсын судалгаа
Ярианы өнгөн дээр анхаарах зүйлс
Хэцүү хэрэглэгчтэй харилцах үедээ анхаарах зүйлс
Анхаарах зүйл
Тэнхим хэлбэрээр
Сургалтын орчинг бэлтгэх/ дэлгэц болон бусад шаардлагатай төхөөрөмжүүд/
Онлайн хэлбэрээр
Тэмдэглэл хөтлөх цаас, үзэг бэлдэх
Сургалт цагийн хуваарийн дагуу эхлэх тул цагаа баримтлах
Камер, микрофон болон чихэвчээ ажиллаж байгаа эсэхийг урьдчилан шалгах
Хэрэв та дуу чимээтэй орчинд байгаа бол яриагүй үедээ микрофоноо хаагаарай.
Төлбөр
Тэнхим - 150'000₮ /15/
Тэнхим - 300'000₮ /+15/
Онлайн - 150'000₮
Дээрх үнийн дүнд НӨАТ багтаагүй болно.
*Дээрх үнийн дүнд НӨАТ багтаагүй болно.
Сургалтын агуулга
Цаг төлөвлөлтийн арга техник
Саад учруулдаг хүчин зүйлс
Ашиглаж болох боломжит аргуудыг жишээгээр оруулах
Ажлын бүтээмжид хэрхэн нөлөөлөх вэ?
Дадлага ажил
Анхаарах зүйл
Тэнхим хэлбэрээр
Сургалтын орчинг бэлтгэх/ дэлгэц болон бусад шаардлагатай төхөөрөмжүүд/
Онлайн хэлбэрээр
Тэмдэглэл хөтлөх цаас, үзэг бэлдэх
Сургалт цагийн хуваарийн дагуу эхлэх тул цагаа баримтлах
Камер, микрофон болон чихэвчээ ажиллаж байгаа эсэхийг урьдчилан шалгах
Хэрэв та дуу чимээтэй орчинд байгаа бол яриагүй үедээ микрофоноо хаагаарай
Төлбөр
Тэнхим - 100'000₮ /15/
Тэнхим - 200'000₮ /+15/
Онлайн - 100'000₮
*Дээрх үнийн дүнд НӨАТ багтаагүй болно.
Сургалтын агуулга
Стресс гэж юу вэ?
Стресээ удирдахын ач холбогдол
Стресс үүсгэгчийг хэрхэн багасгах техник
Дуудлагын төвийн стресс гэж юу вэ?
Дуудлагын төвийн стресс үүсгэгчид
Стрессээ удирдаж сурснаар бие физиологид үзүүлэх нөлөө
Анхаарах зүйл
Тэнхим хэлбэрээр
Сургалтын орчинг бэлтгэх/ дэлгэц болон бусад шаардлагатай төхөөрөмжүүд/
Онлайн хэлбэрээр
Тэмдэглэл хөтлөх цаас, үзэг бэлдэх
Сургалт цагийн хуваарийн дагуу эхлэх тул цагаа баримтлах
Камер, микрофон болон чихэвчээ ажиллаж байгаа эсэхийг урьдчилан шалгах
Хэрэв та дуу чимээтэй орчинд байгаа бол яриагүй үедээ микрофоноо хаагаарай
Төлбөр
Тэнхим - 150'000₮ /15/
Тэнхим - 300'000₮ /+15/
Онлайн - 150'000₮
*Дээрх үнийн дүнд НӨАТ багтаагүй болно.
Сургалтын агуулга
Нойрны үе шат хэрхэн явагддаг вэ?
Зүүд зүүдлэхийн ач холбогдол
Унтахад тустай аргууд
Нойр нь ажлын бүтээмжид хэрхэн нөлөөлөх вэ?
Дадлага ажил
Анхаарах зүйл
Тэнхим хэлбэрээр
Сургалтын орчинг бэлтгэх/ дэлгэц болон бусад шаардлагатай төхөөрөмжүүд/
Онлайн хэлбэрээр
Тэмдэглэл хөтлөх цаас, үзэг бэлдэх
Сургалт цагийн хуваарийн дагуу эхлэх тул цагаа баримтлах
Камер, микрофон болон чихэвчээ ажиллаж байгаа эсэхийг урьдчилан шалгах
Хэрэв та дуу чимээтэй орчинд байгаа бол яриагүй үедээ микрофоноо хаагаарай
Төлбөр
Тэнхим - 100'000₮ /15/
Тэнхим - 200'000₮ /+15/
Онлайн - 100'000₮
*Дээрх үнийн дүнд НӨАТ багтаагүй болно.

Сургалт авах хүсэлтээ бидэнд илгээгээрэй

Та мэдээллээ бүрэн зөв бөглөж явуулсанаар бид тантай эргэн холбогдож сургалтын өдрөө товлон, сургалтыг зохион байгуулах болно.
Баярлалаа! Амжилттай илгээгдлээ!
Oops! Something went wrong while submitting the form.