Онлайн сургалт

Та байгууллагынхаа хэрэгцээнд тохируулан мэргэжилтнээс сургалт аваарай

Сургалтууд
Сургалтын агуулга
Дуудлагын төвийн ажилтан гэж хэн бэ?
Хэрэглэгчтэй ярих үеийн зөвлөмж
Хэцүү хэрэглэгчтэй харилцах аргууд
Анхаарах зүйл
Тэнхим хэлбэрээр
Сургалт орох өрөөгөө бэлдэх / олон хүнтэй сургалт бол дэлгэцээр харуулах хэрэгтэй тул шаардлагатай зүйлсийг бэлтгэх/
Онлайн хэлбэрээр
Тэмдэглэл хөтлөх цаас, үзэг бэлдэх
Сургалт цагийн хуваарийн дагуу эхлэх тул цагаа баримтлах
Камер, микрофон болон чихэвчээ ажиллаж байгаа эсэхийг урьдчилан шалгах
Хэрэв та дуу чимээтэй орчинд байгаа бол яриагүй үедээ микрофоноо хаагаарай
Төлбөр
Тэнхим - 150.000₮ /15/
Тэнхим - 300.000₮ /+15/
Онлайн - 150.000₮
Сургалтын агуулга
Цаг төлөвлөлтийн арга техник
Цагаа зөв ашиглах нь
Цаг төлөвлөлтөд саад болдог хүчин зүйлс
Анхаарах зүйл
Тэнхим хэлбэрээр
Сургалт орох өрөөгөө бэлдэх / олон хүнтэй сургалт бол дэлгэцээр харуулах хэрэгтэй тул шаардлагатай зүйлсийг бэлтгэх/
Онлайн хэлбэрээр
Тэмдэглэл хөтлөх цаас, үзэг бэлдэх
Сургалт цагийн хуваарийн дагуу эхлэх тул цагаа баримтлах
Камер, микрофон болон чихэвчээ ажиллаж байгаа эсэхийг урьдчилан шалгах
Хэрэв та дуу чимээтэй орчинд байгаа бол яриагүй үедээ микрофоноо хаагаарай
Төлбөр
Тэнхим - 150.000₮ /15/
Тэнхим - 300.000₮ /+15/
Онлайн - 150.000₮
Сургалтын агуулга
Стресс гэж юувэ?
Стрессээ удирдажсурснаар
Дуудлагын төвийнстресс
Анхаарах зүйл
Тэнхим хэлбэрээр
Сургалт орох өрөөгөө бэлдэх / олон хүнтэй сургалт бол дэлгэцээр харуулах хэрэгтэй тул шаардлагатай зүйлсийг бэлтгэх/
Онлайн хэлбэрээр
Тэмдэглэл хөтлөх цаас, үзэг бэлдэх
Сургалт цагийн хуваарийн дагуу эхлэх тул цагаа баримтлах
Камер, микрофон болон чихэвчээ ажиллаж байгаа эсэхийг урьдчилан шалгах
Хэрэв та дуу чимээтэй орчинд байгаа бол яриагүй үедээ микрофоноо хаагаарай
Төлбөр
Тэнхим - 100.000₮ /15/
Тэнхим - 200.000₮ /+15/
Онлайн - 100.000₮
Сургалтын агуулга
Нойрны үе шат хэрхэн явагддаг вэ?
Зүүд зүүдлэхийн ач холбогдол
Унтахад тустай аргууд
Анхаарах зүйл
Тэнхим хэлбэрээр
Сургалт орох өрөөгөө бэлдэх / олон хүнтэй сургалт бол дэлгэцээр харуулах хэрэгтэй тул шаардлагатай зүйлсийг бэлтгэх/
Онлайн хэлбэрээр
Тэмдэглэл хөтлөх цаас, үзэг бэлдэх
Сургалт цагийн хуваарийн дагуу эхлэх тул цагаа баримтлах
Камер, микрофон болон чихэвчээ ажиллаж байгаа эсэхийг урьдчилан шалгах
Хэрэв та дуу чимээтэй орчинд байгаа бол яриагүй үедээ микрофоноо хаагаарай
Төлбөр
Тэнхим - 100.000₮ /15/
Тэнхим - 200.000₮ /+15/
Онлайн - 100.000₮

Сургалт авах хүсэлтээ бидэнд илгээгээрэй

Сургалт онлайн хэлбэрээр явагдах ба та мэдээллээ бүрэн зөв бөглөж явуулсанаар бид тантай эргэн холбогдож сургалтын өдрөө товлон, сургалтыг зохион байгуулах болно.