CallPro брэндбүүк

Өнгө

“CallPro” брэнд нь үндсэн 4 өнгө болон гүн өнгийн нэг суурь өнгөтэй 5 өнгөөр identity - г тодорхойлсон.

Эх бэлтгэл хийхдээ хэвлэлийн эсвэл дижитал хэрэглээнээс хамаарч өнгө тус
бүрийн орц кодуудыг ашиглана.

Өнгөний хэмжээ /4 цэнхэр + цагаан тус бүр 12% бараан цэнхэр өнгө 40%/