30 хүртэлх хүнтэй
байгууллагат

Бид тантай адил мянга мянган компаниудад борлуулалтаа
нэмэгдүүлэхэд тусалсан.

Зөвлөхтэй холбогдох

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra odo diam libero vitae erat."

Дуламсүрэн
Хиймэл шүдний эмч

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra odo diam libero vitae erat."

Дуламсүрэн
Хиймэл шүдний эмч

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra odo diam libero vitae erat."

Дуламсүрэн
Хиймэл шүдний эмч

Давуу талууд

Байгууллага бүрт хэрэглэгчдийн дата тодорхой хэмжээнд цуглаж байдаг бөгөөд зөв цуглуулж, түүнийгээ зөв ашиглаж чадвал дараах  давуу талуудыг бий болгодог.

Хэрэглэгчийн хэрэгцээг ойлгох, халамжлах

Бизнесийн төлөвлөгөөг боловсронгуй
болгох

Маркетингийн үр дүнтэй ажил явуулах

Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, цаг үедээ тохирсон оновчтой шийдвэр гаргах

Байгууллагууд зах зээлд амжилттай
хөгжихөд ашиглаж болох үнэ цэнтэй
мэдээллийн сан бүрдүүлэх

Дуудлагаар хэрэглэгчийн дата хэрхэн цуглуулах вэ?

Дуудлага бүрээ алдалгүй хариулах, хэрэглэгчийн мэдээллийн санд ярианы бичлэгийг хадгалах

Автомат хариулагчаар дамжуулан хэрэглэгчид түлхүү ямар мэдээлэл авах сонирхолтой байгааг тандах

Дуудлага бүрийн дараа хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн мэдээллийг авч, үйлчилгээнийхээ чанарыг хэмжих

Дуудлагын график тайланг 7 хоногоор, сараар, улирлаар г.м хугацаагаар шууд авах боломжтой.

Мессеж, чатын платформуудаар дамжуулан хэрэглэгчийн датаг хэрхэн цуглуулах вэ?

Байгууллагын сошиал сувгаар дамжуулан хэрэглэгчийн зан төлөв, эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох

Бүх төрлийн ОTP мессеж илгээж хэрэглэгчийн мэдээллийн сан үүсгэх

Захиалгат мессежээр дамжуулан бүх төрлийн холбоос илгээж, судалгааны дата цуглуулах

Дуудлага бүрийн дараа мэргэжилтнийг оноогоор үнэлэн, мэргэжилтэн бүрээр гүйцэтгэлийн дата гаргаж, ажилтныг үнэлэх боломжийг олгож байна.

CallPro Voice үйлчилгээ

Мэргэжилтнээс үнэгүй зөвлөгөө
авмаар байна уу?

Бид зөвхөн танай нөхцөлд тохирсон үйлчилгээ санал болгох болно.