Хэрэглэгчийн датаг цуглуулахад
туслах шийдлүүд

Бид тантай адил мянга мянган байгууллагуудад датад суурилсан
ухаалаг шийдвэр гаргахад тусалдаг.

Зөвлөхтэй холбогдох

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra odo diam libero vitae erat."

Дуламсүрэн
Хиймэл шүдний эмч

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra odo diam libero vitae erat."

Дуламсүрэн
Хиймэл шүдний эмч

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra odo diam libero vitae erat."

Дуламсүрэн
Хиймэл шүдний эмч

Үндсэн боломжууд

Бизнесийн хамгийн том үнэ цэн болох харилцагчдадаа илүү дотно, шуурхай үйлчилгээг хүргэхэд танд туслах болно.

Хэрэглэгчийн хэрэгцээг ойлгох, халамжлах

Бизнесийн төлөвлөгөөг боловсронгуй
болгох

Маркетингийн үр дүнтэй ажил явуулах

Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, цаг үедээ тохирсон оновчтой шийдвэр гаргах

Байгууллагууд зах зээлд амжилттай
хөгжихөд ашиглаж болох үнэ цэнтэй
мэдээллийн сан бүрдүүлэх

Дуудлагаар хэрэглэгчийн дата хэрхэн цуглуулах вэ?

Дуудлага бүрээ алдалгүй хариулах, хэрэглэгчийн мэдээллийн санд ярианы бичлэгийг хадгалах

Автомат хариулагчаар дамжуулан хэрэглэгчид түлхүү ямар мэдээлэл авах сонирхолтой байгааг тандах

Дуудлага бүрийн дараа хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн мэдээллийг авч, үйлчилгээнийхээ чанарыг хэмжих

Дуудлагын график тайланг 7 хоногоор, сараар, улирлаар г.м хугацаагаар шууд авах боломжтой.

CallPro Voice үйлчилгээ

Мессеж, чатын платформуудаар дамжуулан хэрэглэгчийн датаг хэрхэн цуглуулах вэ?

Байгууллагын сошиал сувгаар дамжуулан хэрэглэгчийн зан төлөв, эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох

Бүх төрлийн ОTP мессеж илгээж хэрэглэгчийн мэдээллийн сан үүсгэх

Захиалгат мессежээр дамжуулан бүх төрлийн холбоос илгээж, судалгааны дата цуглуулах

Дуудлага бүрийн дараа мэргэжилтнийг оноогоор үнэлэн, мэргэжилтэн бүрээр гүйцэтгэлийн дата гаргаж, ажилтныг үнэлэх боломжийг олгож байна.

CallPro Text үйлчилгээ

Хэрэглэгч, мэргэжилтэн хоорондын харилцаанд хэрхэн дата цуглуулах вэ?

Хэрэглэгчийн утасны жагсаалтыг CRM системээс шууд татаж, танин баталгаажуулах

Дуудлага бүр дээр тэмдэглэл хөтлөж, шаардлагатай мэдээллийг дараагийн мэргэжилтэндээ хуваалцах

Мэргэжилтэн бүрийн яриа болон дуудлагын гүйцэтгэлийг хэмжих

Хэрэглэгч болон мэргэжилтний demographic мэдээллийг цуглуулах

Мэргэжилтний яриа болон мессеж түүхийг байгууллагын мэдээллийн сан болгон архивлах боломжтой. Ингэснээр тухайн хүн ажлаасаа гарсан тохиолдолд ч мэдээллийн сангаас борлуулалтын үнэ цэнтэй мэдээллээ үзэх боломжийг бий болгож байгаа юм.

CallPro Teams үйлчилгээ

Мэргэжилтнээс үнэгүй зөвлөгөө
авмаар байна уу?

Бид зөвхөн танай нөхцөлд тохирсон үйлчилгээ санал болгох болно.

Санал болгох нийтлэлүүд