Танай байгууллагад
зориулсан хоолой

Хоолойны сонголт

Та дараах автомат хариулагчийн хоолойнуудаас сонголтоо хийгээд танай байгууллагыг хариуцсан борлуулалтын менежертэй холбогдоно уу. Мөн бэлэн автомат хариулагчийн хоолойг өгч байршуулах боломжтой.

Хоолой 1
Эм
Хоолой 2
Эр
Хоолой 3
Эм
Хоолой 4
Эм