Танайд зохицсон төгс эко систем

Бид танай байгууллагын ашигладаг төрөл бүрийн системүүдтэй интеграци хийж, илүү үр дүнтэй ажиллах боломжтой.

Бүх интеграци

Hubspot

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

Facebook

Монголчуудын хамгийн өргөн ашигладаг сошиал

Erxes

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

Zendesk

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

CallPro Text

Байгууллагын мессеж, сошиалаа нэг дороос удирдах систем

Viber

Монголд хамгийн өргөн ашигладаг чатын систем

Zapier

Бүх төрлийн автоматжуулалт хийх боломжтой систем

Odoo

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

Microsoft Teams

Байгууллагын чатын систем

Salesforce

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

Hiver

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

Happyfox

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

Flowu

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

LinkedIn

Мэргэжилтнүүдийн сошиал платформ

Agile CRM

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

1C

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

Chimege

Дуу ярианы систем

Sugar CRM

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

Suite CRM

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

Monday CRM

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

ActiveCampaign

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

Front

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

eClinic

Эмнэлгийн нэгдсэн систем

SupportPal

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

Veritech

Байгууллагын дотоод ERP систем

Able

Байгууллагын дотоод систем

SendGrid

Мэйл маркетингийн систем

Basecamp

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

no CRM

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

Intercom

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

Abbyy

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

eDesk

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

Help Scout

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

Mailchimp

Мэйл маркетингийн систем

Aircall

Ажилтны харилцаа холбооны систем

Textit

Мессеж маркетингийн систем

Freshdesk

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

Telegram

Харилцаа холбооны платформ

osTicket

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

Y Clients

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

Medsoft

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

Slack

Байгууллагын дотоод харилцаа холбооны систем

PowerBi

Microsoft корпорацийн BI платформ

Zoho

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

Kommo CRM

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

Pipedrive

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

G Suite

Google-ийн оффисийн хэрэглээнд зориулсан шийдэл

Oracle

Буудлын дотоод автоматжуулалтын систем

Chatbot.mn

Монгол чатботын систем

Microsoft 365

Microsoft корпорацийн оффисийн хэрэглээнд зориулсан шийдэл

Bitrix 24

Хэрэглэгчдийн дата бүртгэлийн CRM систем

Twillio

Олон улсын мессеж, ярианы платформ