Skip links

БАЙГУУЛЛАГЫН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН ПЛАТФОРМ

Багийн бүтээмжийг нэмэгдүүлж, байгууллага – ажилтан – хэрэглэгч хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах нэгдсэн платформ.

Зөвлөхтэй холбогдох

БАЙГУУЛЛАГА - АЖИЛТАН - ХЭРЭГЛЭГЧ

Бид “Teams of Tomorrow” уриан дор байгууллагын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, багийн ажиллагааг сайжруулах, удирдлагын шийдвэр гаргалтанд шаардлагатай мэдээллүүдээр хангах “CallPro Teams” үйлчилгээгээ танилцуулж байна.

Таны бизнесийг илүү уян хатан, инновацлаг, B2E2C (Business-Employee-Customer) 3 талт хамтын соёлыг бүтээгч компани болгоход туслана.

ПЛАТФОРМЫН ҮНЭ ЦЭН

Мэргэжлийн

Дата мэдээллүүдийг цуглуулж дүн шинжилгээ хийх, ухаалаг шийдэл, гүйцэтгэл, тайлан зэргийг боловсруулах, цуглуулах.

Уян хатан

Байгууллагын дотоод системүүдтэй интеграц хийх, хэрэглэгчтэй холбоотой бүх төрлийн мэдээллийг ажилтнууд шууд авах, хоорондоо хуваалцах.

Энгийн

Ашиглахад хялбар, энгийн бүтэцтэй. Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд шаардлагатай харилцаа
холбооны бүх шийдлийг нэгтгэсэн.

Инновацлаг

Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангасан, үүлэн технологид суурилсан, дэлхийн хаанаас ч ашиглах.

Бүтээмжийг нэмэгдүүлэгч

Байгууллагын ажилтны виртуал дугаар

Дотоод системүүдтэй бүрэн интеграцлана

Өөрийн гүйцэтгэлээ хэмжих

Ашиглахад хялбар

Хамтын соёлыг бэхжүүлэгч

Байгууллагын дотоод чатын систем

Мэдээллээ бусадтайгаа хуваалцах, хамтран ажиллах

Аудио хурлын өрөөнүүд

Ажилласан жил, төрсөн өдөр, шилдэгээ шалгаруулах

Байгууллагын ухаалаг систем

Дуудлага, мессежийн дэлгэрэнгүй тайлан статистикууд

Хэрэглэгч бүрээ таних, бүртгэх боломж

Ажилтнуудаа шударгаар үнэлэх, урамшуулах боломж

Хаанаас ч ашиглах нэгдсэн платформ