Skip links

TELEMARKETING

Таны өгсөн хэрэглэгчийн жагсаалт руу хэдэн зуун дуудлагыг зэрэг хийж, танай байгууллагын мэдээ мэдээллийг хурдан, шуурхай, шинэлэг аргаар хүргэнэ.

Зөвлөхтэй холбогдох

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БОЛОМЖУУД

Уг үйлчилгээг бага зардлаар, өндөр үр дүнтэй зар сурталчилгаа, мэдээ мэдээллээ харилцагч нартаа богино хугацаанд хүргэх байдлаар ашиглах боломжтой.

Аваагүй болон завгүй хэрэглэгчид рүү дахин дуудлага хийх зэрэг олон давуу талтай.

Мэдээлэл түгээх хугацааг хэмнэх

Байгууллагын мэдээлэл түгээх зардлыг бууруулах

Сурталчилгаа явуулах өдөр, цагийг урьдчилан тохируулах

Дэлгэрэнгүй статистик тайлан харж, мэдээлэл, сурталчилгаа хүрсэн эсэхийг нарийвчлан харах

Дуудлага хүлээн авах хэрэглэгчдийн утасны жагсаалт, сурталчилгааны аудио файлаа өгөхөд л хангалттай.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МОДУЛЬ

Дахин холбогдох

Холбогдох боломжгүй, завгүй байсан буюу сурталчилгаа хүлээж аваагүй хэрэглэгчдэд хэдэн минутын давтамжтайгаар дахин дуудлага хийх боломжтой.

Тайлан

Үйлчилгээ үзүүлсний дараа дэлгэрэнгүй статистик тайланг гаргана. Жишээ нь хэдэн хэрэглэгч дуудлага хүлээн авсан, хэдэн секунд сонссон, тасалсан болон завгүй хэрэглэгчийн тоо зэргийг нийтээр нь болон дугаар тус бүрээр нарийвчлан гаргана.

Оператортай холбогдох

Хэрэглэгч мэдээллээ сонссоны дараа оператортай холбогдож илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой.